* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1979

Số lượng: 4.800
1 0373.22.11.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
2 0386.25.02.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
3 0332.29.07.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
4 0358.30.12.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
5 0377.24.11.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
6 0359.30.03.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
7 0358.15.09.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
8 0866.03.06.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
9 0865.25.05.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
10 0368.04.10.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
11 0345.25.09.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
12 0358.30.08.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
13 0392.01.08.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
14 0365.25.03.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
15 0343.28.08.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
16 0865.26.07.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
17 0334.04.11.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
18 0388.04.09.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
19 0358.27.07.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
20 0368.15.07.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
21 0327.09.05.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
22 0369.31.08.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
23 0354.04.05.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
24 0334.01.12.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim