* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1981

Số lượng: 4.800
1 070.333.1981 2.000.000 mobifone Sim năm sinh Mua sim
2 0356.14.1981 650.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
3 0359.01.01.81 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
4 0335.40.1981 540.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
5 0396.01.07.81 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
6 0359.23.02.81 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
7 0398.57.1981 540.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
8 0383.10.11.81 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
9 0378.50.1981 540.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
10 0368.14.1981 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
11 0375.90.1981 540.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
12 0362.88.1981 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
13 0363.44.1981 540.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
14 0383.40.1981 540.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
15 0332.18.08.81 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
16 0344.21.1981 650.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
17 0344.24.12.81 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
18 0362.84.1981 540.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
19 0342.21.1981 650.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
20 0362.22.12.81 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
21 0385.74.1981 540.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
22 0378.41.1981 540.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
23 0363.47.1981 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
24 0342.45.1981 540.000 viettel Sim năm sinh Mua sim