* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1982

Số lượng: 4.800
1 0365.92.1982 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
2 0353.10.05.82 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
3 0327.01.03.82 449.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
4 0345.16.07.82 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
5 0378.71.1982 449.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
6 0368.23.05.82 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
7 0377.20.10.82 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
8 0862.14.12.82 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
9 0342.79.1982 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
10 0329.39.1982 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
11 0388.30.06.82 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
12 0334.67.1982 449.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
13 0388.05.08.82 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
14 0348.54.1982 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
15 0334.94.1982 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
16 0365.09.02.82 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
17 0862.22.01.82 449.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
18 0399.09.03.82 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
19 0866.07.1982 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
20 0344.22.09.82 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
21 0378.62.1982 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
22 0395.03.07.82 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
23 0867.11.08.82 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
24 0399.27.1982 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim